Tervetuloa tutustumaan MNP Partnersin yritys- ja yhteisöturvallisuuden palveluihin!

"2020-luvulla suomalaisiin yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuu yhä enemmän uusia, tunnistamattomia riskejä. Näiden lisäksi ns. perinteiset riskit ovat olemassa, joten turvallisuudesta ja riskienhallinnasta on muodostumassa selkeä liiketoiminnan menestystekijä tulevalla vuosikymmenellä. Turvallisuuden ja riskienhallinnan voidaan nähdä liittyvän osatekijänä lähes jokaiseen yrityksen tai yhteisön operatiiviseen toimintaan. Menestys turvallisuuden näkökulmasta ei synny itsestään, vaan se vaatii toimia ja ammattitaitoisen kumppanin."

Haluatko, että järjestämme harjoituksen nykyisestä turvallisuussuunnitelmastanne?

Tarvitsetko apua tulevaisuuden toimintaympäristöjen analysointiin?

Milloin viimeksi olette arvioineet yrityksenne toimitiloihin, logistiikkaan tai henkilöstöön liittyviä turvallisuusuhkia?

Mitä ovat ajankohtaisimmat turvallisuusalan trendit niin digitaalisessa kuin fyysisessä turvallisuudessa?


OLEMME KOONNEET PALVELUKARTASTAMME MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ MODUULEIKSI, JOTKA OVAT RÄÄTÄLÖITÄVISSÄ YRITYKSENNE TAI YHTEISÖNNE YKSILÖLLISIÄ TARPEITA SILMÄLLÄPITÄEN

  • Moduuliajattelu yksinkertaistaa palvelukokonaisuuden hankintaa
  • Moduuliajattelu on skaalautuvaa ja pystytään räätälöimään aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi
  • Moduuliajattelun ansiosta hinnoittelumme on läpinäkyvää, asiakas tietää tarkalleen mistä palvelusta maksaa

Moduuli 1​ 

Esimerkiksi: yksittäinen asiantuntijaluento, lyhyt tiedoksianto (white paper), suppea riskiarvio yksittäisestä toiminnosta tai tilaisuudesta sisältäen riskienhallinnan toimenpidesuositukset, yksittäinen turvallisuusteeman harjoitus tai toteutuneen turvallisuuspoikkeaman korjaussuosituksen laatiminen​.

Moduuli 2​

Esimerkiksi: moniosainen asiantuntijaluentosarja, tiedoksianto, perusmuotoinen riskiarvio toiminnosta ja tilaisuudesta sisältäen riskienhallinnan toimenpidesuositukset tai laaja turvallisuusteeman harjoitus​.


Moduuli 3​

Esimerkiksi: tieteellinen tutkimus tulevaisuuden toimintaympäristöistä, laajamuotoinen riskianalyysi yrityksen turvallisuusuhkista sisältäen toimenpidesuositukset, useita turvallisuusteeman harjoituksia ja koulutuksia nousujohteisesti.


Yritysten turvallisuuskulttuuri voidaan katsoa koostuvan kolmesta eri pääalueesta:

  • Strategia
  • Riskienhallinta
  • Turvallisuusjohtaminen
Näiden asioiden kuntoon laittaminen, sekä toimiminen strategisena kumppanina on meidän ydinliiketoimintaamme. Laajan asiantuntijaverkostomme avulla pystymme vastaamaan turvallisuuden kaikkia osa-alueita koskeviin tarpeisiin.


MNP viitekehys kuvanaPNGRiku Hellgren toimii MNP:llä yritys- ja yhteisöturvallisuuden asiantuntijana. Nopeimmin saat yhteyden Rikuun soittamalla numeroon 0442699200 tai lähettämällä viestiä myynti@mnp.fi