Mikä sai MNP:n alulle?

Aluksi olivat kolme ystävystä, jotka pohtivat yhdessä mitä he osaavat. Yksi tunsi osaavansa toimitusketjuista ja tulevaisuustutkimuksesta, toinen vaativista lvi- ja automaatioratkaisuista ja kolmas toimintaympäristöjen tieteellisestä tutkimuksesta. Kun nämä osakokonaisuudet yhdistettiin saavutettiin laaja kokonaisuus, joka perustuisi niin käytäntöön kuin akateemiseen tutkimukseen. Tämän jälkeen mietimme, kuinka voisimme auttaa ihmisiä osaamisellamme. Mietinnän lopputuloksena syntyi MNP Partners Oy.

MNP Partners Oy​

MNP Partners on vuonna 2018 perustettu suomalainen yritys, jonka tavoitteena on edistää kestäviä ratkaisuja haastavassa toimintaympäristössä niin yksityisten, yhteisöjen kuin yritystenkin näkökulmasta. 


Asiantuntijapalvelualueemme kattavat yritysten ja yhteisöjen turvallisuuden, autoilun edelläkävijyyden ja huomisen energiaratkaisut. Tarkoituksemme on tuottaa luottamuksellista lisäarvoa asiakkaan liiketoimintaan, erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. MNP Partners Oy toimii koko Suomen alueella. Toiminta on painottunut maakunnallisesti Uudellemaalle, Etelä-Savoon ja Keski-Suomeen.


Logossamme esiintyvä lause, passion for security kertoo meidän intohimoisesta suhtautumisesta turvallisuuden kehittämiseen. Emme kuitenkaan nimestämme huolimatta ole perinteinen turvallisuusalan toimija, sillä emme tarjoa minkäänlaista voimankäyttöön keskittyvää koulutusta, emmekä edusta tai tarjoa asiakkaillemme turvallisuusjärjestelmiä tai vartiointipalveluita.Yritysten turvallisuuskulttuuri voidaan katsoa koostuvan kolmesta eri pääalueesta:
  • Strategia
  • Riskienhallinta
  • Turvallisuusjohtaminen
Näiden asioiden kuntoon laittaminen, sekä toimiminen strategisena kumppanina on meidän ydinliiketoimintaamme. Laajan asiantuntijaverkostomme avulla pystymme vastaamaan turvallisuuden kaikkia osa-alueita koskeviin tarpeisiin.


MNP viitekehys kuvanaPNG

Miksi MNP Partners Oy?​

"2020-luvulla suomalaisiin yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuu yhä enemmän uusia, tunnistamattomia riskejä. Näiden lisäksi ns. perinteiset riskit ovat olemassa, joten turvallisuudesta ja riskienhallinnasta on muodostumassa selkeä liiketoiminnan menestystekijä tulevalla vuosikymmenellä. Turvallisuuden ja riskienhallinnan voidaan nähdä liittyvän osatekijänä lähes jokaiseen yrityksen tai yhteisön operatiiviseen toimintaan. Menestys turvallisuuden näkökulmasta ei synny itsestään, vaan se vaatii toimia ja ammattitaitoisen kumppanin."


MNP Partners Oy:n  strategia

Visio

MNP Partners Oy on yritys- ja yhteisöturvallisuuden edelläkävijä Suomessa 2020-luvulla.

Missio

Luottamukseen perustuvan yhteistyön avulla lisäämme yritys- ja yhteisöturvallisuutta tarjoamalla asiakkaille ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen turvallisuuskonseptin.

Arvot

Luottamus, joustavuus ja yksilöllisyys.